Om Pixshub.com

Dette skal være en ressursside for folk som har behov for informasjon om bankenes forskjellige lånetilbud, spareprodukter og investeringsprodukter. Vår erfaring er at selv om mange innehar nok økonomiske kunnskaper, er det også mange som er ganske grønne på dette feltet. Det gjør at mange gjør valg som får kostbare konsekvenser, spesielt når de tar opp lån og kreditter. Våre artikler og omtaler av banker og produktene deres, er et bidrag til å hjelpe den sistnevnte gruppen. Siden administreres av oss selv, men vi bruker eksterne skribenter med relevante kvalifikasjoner til å produsere innholdet.